Inhoud 2019, aflevering 2

Artikelen

2019-251 Editorial
2019-252 Critical analysis of recent Turkish legislation regarding the registration of foreign divorce decisions
2019-263 De rol van het ‘vervoer of expeditie’-geschil in het conflictenrecht
2019-268 EEX-Verordening en internationale contracten: recente ontwikkelingen en perspectieven
2019-272 De toepasselijkheid van de Herschikte Brussel I-Verordening bij mediation, bindend advies en arbitrage
2019-273 De plaats van het schadebrengende feit bij inbreuken op het mededingingsrecht. HvJEU 5 juli 2018, zaak C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533 (flyLAL II)
2019-275 International jurisdiction in cross-border corporate litigation
2019-276 Bij de vijftigste verjaardag van het EEX
2019-277 Het forum delicti volgens het EEX: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’
2019-278 50 jaar grensoverschrijdende tenuitvoerlegging onder de EEX-regeling: de weg naar de afschaffing van de exequaturprocedure

Rechtspraak

2019-127 Hof van Justitie EU 26-03-2019
2019-128 Hoge Raad 19-04-2019
2019-129 Hof Amsterdam 04-12-2018
2019-130 Hof Amsterdam 08-01-2019
2019-131 Hof Amsterdam 22-01-2019
2019-132 Hof Amsterdam 12-03-2019
2019-133 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
2019-134 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
2019-135 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
2019-136 Hof Den Haag 16-01-2019
2019-137 Rb. Amsterdam 28-02-2019
2019-138 Rb. Amsterdam 07-03-2019
2019-139 Rb. Den Haag 10-08-2016
2019-140 Rb. Den Haag 18-07-2018
2019-141 Rb. Den Haag 23-10-2018
2019-142 Rb. Den Haag 14-01-2019
2019-143 Rb. Den Haag 14-01-2019
2019-144 Rb. Den Haag 16-01-2019
2019-145 Rb. Den Haag 31-01-2019
2019-146 Rb. Den Haag 31-01-2019
2019-147 Rb. Den Haag 01-02-2019
2019-148 Rb. Den Haag 04-02-2019
2019-149 Rb. Den Haag 11-02-2019
2019-150 Rb. Den Haag 12-02-2019
2019-151 Rb. Den Haag 28-02-2019
2019-152 Rb. Gelderland 18-09-2018
2019-153 Rb. Gelderland 29-11-2018
2019-154 Rb. Gelderland 18-12-2018
2019-155 Rb. Gelderland 07-02-2019
2019-156 Rb. Gelderland 26-02-2019
2019-157 Rb. Noord-Holland 31-01-2018
2019-158 Rb. Noord-Holland 26-09-2018
2019-159 Rb. Noord-Holland 30-01-2019
2019-160 Rb. Noord-Holland 06-02-2019
2019-161 Rb. Noord-Holland 14-02-2019
2019-162 Rb. Noord-Holland 14-02-2019
2019-163 Rb. Noord-Holland 14-02-2019
2019-164 Rb. Oost-Brabant 09-01-2019
2019-165 Rb. Oost-Brabant 21-02-2019
2019-166 Rb. Overijssel 28-11-2018
2019-167 Rb. Rotterdam 14-08-2018
2019-168 Raad van State 16-05-2018
2019-169 Raad van State 30-01-2019
2019-170 Hof Amsterdam 03-07-2018
2019-171 Hof Amsterdam 29-01-2019
2019-172 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019
2019-173 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019
2019-174 Hof Den Haag 12-03-2019
2019-175 Rb. Amsterdam 12-02-2019
2019-176 Rb. Den Haag 10-10-2018
2019-177 Rb. Den Haag 04-02-2019
2019-178 Rb. Gelderland 05-12-2018
2019-179 Rb. Midden-Nederland 20-02-2019
2019-180 Rb. Overijssel 16-01-2019
2019-181 Rb. Rotterdam 25-01-2017
2019-182 Rb. Rotterdam 15-08-2018
2019-183 Rb. Rotterdam 17-10-2018
2019-184 Rb. Rotterdam 26-10-2018
2019-185 Rb. Rotterdam 09-01-2019
2019-186 Rb. Rotterdam 30-01-2019
2019-187 Rb. Rotterdam 30-01-2019
2019-188 Hof van Justitie EU 24-10-2018
2019-189 Hof van Justitie EU 15-11-2018
2019-190 Hof van Justitie EU 28-02-2019
2019-191 Hof van Justitie EU 11-04-2019
2019-192 Hof van Justitie EU 11-04-2019
2019-193 Hof van Justitie EU 02-05-2019
2019-194 Hof van Justitie EU 08-05-2019
2019-195 Hoge Raad 29-03-2019
2019-196 Hoge Raad 12-04-2019
2019-197 Hof Amsterdam 08-01-2019
2019-198 Hof Amsterdam 08-01-2019
2019-199 Hof Amsterdam 29-01-2019
2019-200 Hof Amsterdam 05-03-2019
2019-201 Hof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
2019-202 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
2019-203 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019
2019-204 Hof Den Haag 13-11-2018
2019-205 Hof Den Haag 29-01-2019
2019-206 Hof Den Haag 19-02-2019
2019-207 Hof Den Haag 19-02-2019
2019-208 Hof ’s-Hertogenbosch 25-04-2017
2019-209 Hof ’s-Hertogenbosch 17-07-2018
2019-210 Hof ’s-Hertogenbosch 15-01-2019
2019-211 Hof ’s-Hertogenbosch 24-01-2019
2019-212 Hof ’s-Hertogenbosch 12-02-2019
2019-213 Hof ’s-Hertogenbosch 26-03-2019
2019-214 Rb. Amsterdam 01-02-2019
2019-215 Rb. Amsterdam 06-03-2019
2019-216 Rb. Den Haag 18-09-2018
2019-217 Rb. Den Haag 10-10-2018
2019-218 Rb. Den Haag 02-11-2018
2019-219 Rb. Den Haag 19-11-2018
2019-220 Rb. Den Haag 23-01-2019
2019-221 Rb. Den Haag 05-02-2019
2019-222 Rb. Den Haag 06-02-2019
2019-223 Rb. Den Haag 01-03-2019
2019-224 Rb. Den Haag 27-03-2019
2019-225 Rb. Gelderland 19-10-2018
2019-226 Rb. Midden-Nederland 23-05-2018
2019-227 Rb. Midden-Nederland 23-01-2019
2019-228 Rb. Midden-Nederland 30-01-2019
2019-229 Rb. Noord-Holland 17-10-2018
2019-230 Rb. Noord-Holland 21-11-2018
2019-231 Rb. Noord-Holland 09-01-2019
2019-232 Rb. Noord-Holland 09-01-2019
2019-233 Rb. Oost-Brabant 31-01-2019
2019-234 Rb. Overijssel 15-08-2018
2019-235 Rb. Overijssel 15-08-2018
2019-236 Rb. Overijssel 03-10-2018
2019-237 Rb. Overijssel 07-11-2018
2019-238 Rb. Rotterdam 27-11-2018
2019-239 Rb. Rotterdam 03-12-2018
2019-240 Rb. Rotterdam 06-12-2018
2019-241 Rb. Rotterdam 24-01-2019
2019-242 Rb. Rotterdam 06-02-2019
2019-243 Rb. Rotterdam 06-02-2019
2019-244 Rb. Rotterdam 13-02-2019
2019-245 Rb. Rotterdam 13-03-2019
2019-246 Rb. Rotterdam 19-03-2019
2019-247 Rb. Zeeland-West-Brabant 14-02-2019

Literatuur

2019-248 (1) Reactie op ‘Eigendom van offshore windparken’ van mr. F.J. Vonck en R. Bos LL.B. in WPNR 2018/7212 (2) Naschrift
2019-249 Over de toepassing van buitenlands recht in het Nederlandse burgerlijk (proces)recht
2019-250 Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht
2019-251 Editorial
2019-252 Critical analysis of recent Turkish legislation regarding the registration of foreign divorce decisions
2019-253 Herziening Brussel II-bis is in zicht!
2019-254 De forumkeuze in internationale echtscheidingen
2019-255 De rol van de Nederlandse rechter bij de ontbinding van informele religieuze huwelijken
2019-256 The German and Dutch Intercountry Adoption Systems: Weaknesses That Facilitate the Trafficking in Children for the Purpose of Adoption
2019-257 Handleiding voor de toepassing van de Verordening huwelijksvermogensstelsels in Nederland
2019-258 Buitenlandse erfenis en de Nederlandse gemeenschap van goederen. Een overzicht naar aanleiding van de Hoge Raad uitspraak van 21 december 2018 (NIPR 2019, 5)
2019-259 Doelmatigheid en coherentie in het zeerecht
2019-260 Waardepapier en windparken
2019-261 De bestuurdersaansprakelijkheid van in het buitenland gevestigde indirecte bestuurders
2019-262 De Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen en (indirecte) bestuurdersaansprakelijkheid. Reactie naar aanleiding van S.M. van den Braak, ‘Het internationaal privaatrecht inzake bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en de rechtspersoon-bestuurder’ (TvI 2018/27)
2019-263 De rol van het ‘vervoer of expeditie’-geschil in het conflictenrecht
2019-264 De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen: wel of geen voorrangsregel in de betekenis van artikel 9 Rome I?
2019-265 Het toepasselijk arbeidsrecht op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport – een stand van zaken
2019-266 Internationaal kiezen of delen? De legitieme ook de crux van het internationale erfrecht
2019-267 Bevoegde rechter en toepasselijk recht bij de actio pauliana
2019-268 EEX-Verordening en internationale contracten: recente ontwikkelingen en perspectieven
2019-269 Een (voorlopig) getuigenverhoor van een in Nederland verblijvend persoon die hier niet woonachtig is … en waarom dit mogelijk niet werkt
2019-270 Algemene voorwaarden in internationale verhoudingen: over forumkeuze en Brexit
2019-271 Het Verdrag van Singapore: een uitkomst voor vaststellingsovereenkomsten voortvloeiende uit mediation?
2019-272 De toepasselijkheid van de Herschikte Brussel I-Verordening bij mediation, bindend advies en arbitrage
2019-273 De plaats van het schadebrengende feit bij inbreuken op het mededingingsrecht. HvJEU 5 juli 2018, zaak C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533 (flyLAL II)
2019-274 Enkele kritische gedachten over het forum arresti
2019-275 International jurisdiction in cross-border corporate litigation
2019-276 Bij de vijftigste verjaardag van het EEX
2019-277 Het forum delicti volgens het EEX: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’
2019-278 50 jaar grensoverschrijdende tenuitvoerlegging onder de EEX-regeling: de weg naar de afschaffing van de exequaturprocedure