Inhoud 2002, aflevering 1

Artikelen

2002-60 Ouderlijke verantwoordelijkheid onder de Verordening Brussel II
2002-63 Boekbespreking A.A.H. van Hoek, ‘Internationale mobiliteit van werknemers. Een onderzoek naar de interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn’ (diss. UVA), 2000
2002-65 Ongeschiktheid van de leer van de karakteristieke prestatie in een meerpartijenverhouding; de letter of credit en artikel 4 EVO

Rechtspraak

2002-1 Hoge Raad 01-12-2000
2002-2 Hoge Raad 09-11-2001
2002-3 Hof Amsterdam 13-12-2001
2002-4 Hof ’s-Gravenhage 28-03-2001
2002-5 Hof ’s-Gravenhage 23-05-2001
2002-6 Rb. Alkmaar 22-11-2001
2002-7 Rb. Amsterdam 03-07-2001
2002-8 Rb. Arnhem 19-07-2001
2002-9 Rb. Arnhem 26-07-2001
2002-10 Rb. ’s-Gravenhage 24-10-2001
2002-11 Rb. ’s-Gravenhage 07-11-2001
2002-12 Rb. Leeuwarden 10-05-2000
2002-13 Rb. Leeuwarden 26-09-2001
2002-14 Rb. Utrecht 09-05-2001
2002-15 Hoge Raad 29-06-2001
2002-16 Hoge Raad 12-10-2001
2002-17 Hoge Raad 23-11-2001
2002-18 Hoge Raad 14-12-2001
2002-19 Hof Amsterdam 14-01-1999
2002-20 Hof ’s-Gravenhage 24-04-2001
2002-21 Rb. Almelo 19-12-2001
2002-22 Rb. Arnhem 28-06-2001
2002-23 Rb. Breda 20-04-1999
2002-24 Rb. Breda 28-09-1999
2002-25 Pres.Rb. Dordrecht 03-05-2001
2002-26 Pres.Rb. Middelburg 03-11-2000
2002-27 Rb. Rotterdam 11-06-1998
2002-28 Rb. Rotterdam 13-01-2000
2002-29 Rb. Rotterdam 20-01-2000
2002-30 Rb. Rotterdam 08-02-2001
2002-31 Rb. Rotterdam 28-06-2001
2002-32 Ktg. Amsterdam 05-02-2001
2002-33 Hoge Raad 06-04-2001
2002-34 Hoge Raad 05-10-2001
2002-35 Hoge Raad 07-12-2001
2002-36 Hof Amsterdam 07-06-2001
2002-37 Hof ’s-Gravenhage 24-10-2000
2002-38 Hof Leeuwarden 25-03-1998
2002-39 Pres.Rb. Almelo 24-09-2001
2002-40 Pres.Rb. Dordrecht 22-03-2001
2002-41 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 10-10-2000
2002-42 Rb. ’s-Gravenhage 11-10-2000
2002-43 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 06-02-2001
2002-44 Rb. Middelburg 24-10-2001
2002-45 Rb. Rotterdam 10-08-2000
2002-46 Rb. Rotterdam 22-03-2001
2002-47 Rb. Rotterdam 29-03-2001
2002-48 Rb. Rotterdam 05-04-2001
2002-49 Rb. Rotterdam 14-06-2001
2002-50 Rb. Rotterdam 14-06-2001
2002-51 Rb. Rotterdam 05-07-2001
2002-52 Rb. Rotterdam 05-07-2001
2002-53 Rb. Rotterdam 12-07-2001
2002-54 Rb. Rotterdam 09-08-2001
2002-55 Rb. Rotterdam 31-01-2002
2002-56 Rb. Utrecht 18-07-2001

Literatuur

2002-57 Europees privaatrecht en rechtsvergelijking
2002-58 Hadden wij maar een duplicaat van dat kind
2002-59 De Europese Commissie erkent het Nederlands huwelijk. Nederlands relatierecht en de Europese Unie
2002-60 Ouderlijke verantwoordelijkheid onder de Verordening Brussel II
2002-61 UNCITRAL-Verdrag inzake cessie van vorderingen in internationale handel
2002-62 Verplaatsing van een Europese vennootschap (SE)
2002-63 Boekbespreking A.A.H. van Hoek, ‘Internationale mobiliteit van werknemers. Een onderzoek naar de interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn’ (diss. UVA), 2000
2002-64 Toepassing van art. 2:248 BW en art. 5 WCC na inwerkingtreding van de Europese Insolventieverordening
2002-65 Ongeschiktheid van de leer van de karakteristieke prestatie in een meerpartijenverhouding; de letter of credit en artikel 4 EVO
2002-66 Een internationaal verkeersongeval: de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar
2002-68 Internationale samenwerking bij bewijsgaring
2002-69 EEX-verordening treedt in werking per 1 maart 2002
2002-70 Hoe zat het ook al weer met … dociciliekeuze
2002-72 Internationale verkeersongevallen: de bevoegdheid van de rechter en de tenuitvoerlegging van het vonnis
2002-73 Europese regelgeving inzake grensoverschrijdende betekening
2002-74 Nederlands insolventierecht internationaliseert