Inhoud 2010, aflevering 2

Artikelen

2010-251 Party autonomy in Rome I and II: an outsider’s perspective
2010-259 Het ‘forum delicti’ voor professionele productaansprakelijkheid en het Europese Hof van Justitie: een initieel antwoord over initiële schade. Hof van Justitie EG 16 juli 2009, zaak C-189/08 (Zuid-Chemie/Philippo’s Mineralenfabriek) (NIPR 2009, 207)
2010-261 Perikelen rond de uitvoering van de Verordening van een Europees betalingsbevel
2010-265 Kantoorbetekening zet de Bet.-Vo. buiten spel oordeelt de Hoge Raad. Enige kanttekeningen bij Hoge Raad 18 december 2009, nr. 09/03464 (Demerara/Karl Heinz Haus) (NIPR 2010, 67)
2010-268 Bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij een exequaturprocedure en een actio iudicati

Rechtspraak

2010-129 Hoge Raad 12-02-2010
2010-130 Hof Amsterdam 15-09-2009
2010-131 Hof Amsterdam 15-12-2009
2010-132 Hof Arnhem 03-11-2009
2010-133 Hof ’s-Gravenhage 17-12-2008
2010-134 Hof ’s-Gravenhage 14-01-2009
2010-135 Hof ’s-Hertogenbosch 13-11-2008
2010-136 Rb. Alkmaar 22-10-2009
2010-137 Rb. Arnhem 26-03-2009
2010-138 Rb. Arnhem 14-10-2009
2010-139 Vzngr. Rb. Breda 19-11-2009
2010-140 Rb. ’s-Gravenhage 19-11-2008
2010-141 Rb. ’s-Gravenhage 15-10-2009
2010-142 Rb. ’s-Gravenhage 03-11-2009
2010-143 Rb. ’s-Gravenhage 12-11-2009
2010-144 Rb. ’s-Gravenhage 11-12-2009
2010-145 Rb. ’s-Gravenhage 17-12-2009
2010-146 Rb. Haarlem 23-09-2008
2010-147 Rb. Haarlem 16-12-2008
2010-148 Rb. ’s-Hertogenbosch, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 24-11-2009
2010-149 Rb. Maastricht 22-04-2009
2010-150 Rb. Maastricht 03-12-2009
2010-151 Rb. Maastricht 15-12-2009
2010-152 Rb. Middelburg, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 11-01-2010
2010-153 Rb. Roermond 04-03-2009
2010-154 Rb. Rotterdam 17-12-2008
2010-155 Rb. Rotterdam 05-08-2009
2010-156 Rb. Rotterdam 16-09-2009
2010-157 Rb. Rotterdam 02-12-2009
2010-158 Rb. Rotterdam 27-01-2010
2010-159 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 09-12-2008
2010-159 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 09-12-2008
2010-160 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 20-01-2009
2010-160 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 20-01-2009
2010-161 Hof Amsterdam 30-09-2008
2010-162 Hof Amsterdam 28-10-2008
2010-163 Hof Amsterdam 04-11-2008
2010-164 Hof Amsterdam 16-12-2008
2010-165 Hof Amsterdam 20-01-2009
2010-166 Hof Amsterdam 16-06-2009
2010-167 Hof Amsterdam 21-07-2009
2010-168 Hof Amsterdam 04-08-2009
2010-169 Hof Amsterdam 18-08-2009
2010-170 Hof Arnhem 28-07-2009
2010-171 Hof Arnhem 01-09-2009
2010-172 Hof Arnhem 22-09-2009
2010-173 Hof ’s-Gravenhage 15-12-2009
2010-174 Hof ’s-Hertogenbosch 22-07-2008
2010-175 Hof ’s-Hertogenbosch 04-11-2008
2010-176 Hof ’s-Hertogenbosch 08-09-2009
2010-177 Hof Leeuwarden 03-03-2009
2010-178 Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 08-01-2009
2010-179 Rb. Amsterdam 29-07-2009
2010-180 Rb. Arnhem 10-02-2010
2010-181 Rb. Middelburg 17-06-2009
2010-182 Rb. Middelburg 08-07-2009
2010-183 Rb. Middelburg 22-07-2009
2010-184 Rb. Rotterdam 18-01-2006
2010-185 Rb. Rotterdam 26-08-2009
2010-186 Rb. Rotterdam 21-10-2009
2010-187 Rb. Rotterdam 18-11-2009
2010-188 Rb. Rotterdam 23-12-2009
2010-189 Rb. Utrecht 21-01-2009
2010-190 Rb. Utrecht 20-01-2010
2010-191 Rb. Zutphen 29-10-2008
2010-192 Rb. Zwolle-Lelystad 22-04-2009
2010-193 Hof van Justitie EU 21-01-2010
2010-194 Hof van Justitie EU 25-02-2010
2010-195 Hof van Justitie EU 11-03-2010
2010-196 Hoge Raad 05-02-2010
2010-197 Hoge Raad 12-03-2010
2010-198 Hoge Raad 26-03-2010
2010-199 Hof Amsterdam 28-10-2008
2010-200 Hof Amsterdam 16-12-2008
2010-201 Hof Amsterdam 20-01-2009
2010-202 Hof Amsterdam 27-01-2009
2010-203 Hof Amsterdam 24-02-2009
2010-204 Hof Amsterdam 28-04-2009
2010-205 Hof Amsterdam 01-09-2009
2010-206 Hof Amsterdam 13-11-2009
2010-207 Hof ’s-Gravenhage 30-01-2007
2010-208 Hof ’s-Gravenhage 28-04-2009
2010-209 Hof ’s-Hertogenbosch 12-02-2008
2010-210 Hof ’s-Hertogenbosch 06-01-2009
2010-211 Hof ’s-Hertogenbosch 28-07-2009
2010-212 Hof ’s-Hertogenbosch 01-09-2009
2010-213 Hof ’s-Hertogenbosch 29-12-2009
2010-214 Hof Leeuwarden 27-01-2009
2010-215 Rb. Amsterdam 28-08-2008
2010-216 Rb. Arnhem 22-07-2009
2010-217 Vzngr. Rb. Dordrecht 12-03-2009
2010-218 Rb. ’s-Gravenhage, sector kanton, locatie ’s-Gravenhage 30-07-2009
2010-219 Rb. ’s-Gravenhage 30-12-2009
2010-220 Rb. Haarlem 09-07-2008
2010-221 Vzngr. Rb. Haarlem 15-12-2009
2010-222 Rb. Middelburg 25-03-2009
2010-223 Rb. Middelburg 22-07-2009
2010-224 Rb. Middelburg 12-08-2009
2010-225 Rb. Middelburg 23-09-2009
2010-226 Rb. Middelburg 21-10-2009
2010-227 Rb. Roermond 17-11-2008
2010-228 Rb. Rotterdam 10-06-2009
2010-229 Rb. Rotterdam 05-08-2009
2010-230 Rb. Rotterdam 14-10-2009
2010-231 Rb. Rotterdam 30-12-2009
2010-232 Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht 15-01-2010
2010-233 Rb. Zwolle-Lelystad 11-06-2008
2010-234 Rb. Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Zwolle 30-06-2009

Literatuur

2010-235 Co-ordination and Co-operation in Respectful Disagreement: General Course on Private International Law
2010-236 Over de Haagse Conferentie en het Europese IPR
2010-237 Noot bij Rb. Haarlem 16 december 2008, zaak-/reknr. 146817/2008-1993, LJN: BG8143 (NIPR 2010, 147)
2010-238 Noot bij Rb. Roermond 4 maart 2009, zaaknr. 91038/FA RK 08-1820, LJN: BH6462 (NIPR 2010, 153)
2010-239 Noot bij Rb. ’s-Gravenhage 19 november 2008, reknr. FA RK 07-7131, zaaknr. 299748, LJN: BH6539 en Rb. ’s-Gravenhage 19 november 2008, reknr. FA RK 08-5147, zaaknr. 314502, LJN: BH3526 (NIPR 2010, 140)
2010-240 Het voorstel voor een Europese Erfrechtverordening
2010-241 Boek 10 BW (IPR): echtscheiding (art. 10:54 t/m 59 BW)
2010-242 Boek 10 BW en de voltrekking en geldigheid van het huwelijk (art. 10:27 t/m 34 BW)
2010-243 Wetsvoorstel Boek 10 BW: Huwelijksbetrekkingen en Huwelijksvermogensregime (art. 10:35 t/m 10:53 BW)
2010-244 Noot bij Rb. Rotterdam 30 juli 2008 en 17 december 2008, nr. 288404/HA ZA 07-1800, LJN: BG8173 (A./IDM) (NIPR 2010, 154)
2010-245 Noot bij Hof ’s-Gravenhage 14 januari 2009, zaaknr. 105.012.125.01, LJN: BH1036 (NIPR 2010, 134)
2010-246 Boek 10 BW, art. 18 tot en met 26: IPR – Naam
2010-247 Noot bij Rb. Zwolle-Lelystad 22 april 2009, LJN: BJ5492 (Reha Vital/WZG) (NIPR 2010, 192)
2010-248 The Purpose of Uniform Choice-of-Law Rules: The Rome II Regulation
2010-249 Bespreking van W. van der Velden, De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht (diss. RUG), Deventer: Kluwer 2006
2010-250 Financieel toezicht en aansprakelijkheid in internationaal verband
2010-251 Party autonomy in Rome I and II: an outsider’s perspective
2010-252 Noot bij Hoge Raad 11 december 2009, nr. 08/04993 (Parc de Chôdes/Hollandsche Bank-Unie) (NIPR 2010, 47)
2010-253 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag: nieuwe trend in de Nederlandse (lagere) rechtspraak?
2010-254 Noot bij Hof Amsterdam 28 oktober 2008, zaaknr. 106.006.487/01 (Prodata/Van der Meer) (NIPR 2009, 133)
2010-255 Noot bij Hof van Justitie EG 10 februari 2009, zaak C-185/07 (Allianz/West Tankers) (NIPR 2009, 128)
2010-256 Noot bij Hof Leeuwarden 11 juni 2008, zaaknr. 107.001.251/01, LJN: BF1356 (J./@Home BV) (NIPR 2008, 298)
2010-257 Bepalingen van internationaal recht in het Voorontwerp Insolventiewet. Het territorialisme voorbij?
2010-258 Noot bij Hof van Justitie EG 10 september 2009, zaak C-292/08 (German Graphics/Van der Schee) (NIPR 2009, 284)
2010-259 Het ‘forum delicti’ voor professionele productaansprakelijkheid en het Europese Hof van Justitie: een initieel antwoord over initiële schade. Hof van Justitie EG 16 juli 2009, zaak C-189/08 (Zuid-Chemie/Philippo’s Mineralenfabriek) (NIPR 2009, 207)
2010-260 Noot bij Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven 16 oktober 2008, LJN: BH9604 en 12 februari 2009, LJN: BH9676 (Lage Landen/A.) (NIPR 2009, 143)
2010-261 Perikelen rond de uitvoering van de Verordening van een Europees betalingsbevel
2010-262 Noot bij Hof van Justitie EG 2 oktober 2008, zaak C-372/07 (Hassett/South Eastern Health Board; Doherty/North Western Health Board) (NIPR 2008, 288)
2010-263 Noot bij Rb. ’s-Gravenhage 30 december 2009, LJN: BK8616 (Shell) (NIPR 2010, 219)
2010-264 Noot bij Hof Amsterdam 28 oktober 2008, zaaknr. 200.005.334/01 (Postbank/Van Aalst) (NIPR 2010, 199)
2010-265 Kantoorbetekening zet de Bet.-Vo. buiten spel oordeelt de Hoge Raad. Enige kanttekeningen bij Hoge Raad 18 december 2009, nr. 09/03464 (Demerara/Karl Heinz Haus) (NIPR 2010, 67)
2010-266 Noot bij Hoge Raad 7 november 2008, nr. 07/12596 (Realchemie/Agrar) (NIPR 2009, 25)
2010-267 Noot bij Hof van Justitie EG 10 februari 2009, zaak C-185/07 (Allianz/West Tankers) (NIPR 2009, 128)
2010-268 Bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij een exequaturprocedure en een actio iudicati
2010-269 Noot bij Hof Amsterdam 1 april 2008, zaaknr. 104.002.707, LJN: BD1246 (A./Spectranetics) (NIPR 2008, 201)
2010-270 Noot bij Hof Leeuwarden 11 juni 2008, zaaknr. 107.001.251/01, LJN: BF1356 (J./@Home BV) (NIPR 2008, 298)
2010-271 Noot bij Hof van Justitie EG 14 mei 2009, zaak C-180/06 (Ilsinger/Dreschers) (NIPR 2009, 205)
2010-272 Noot bij Hof van Justitie 17 september 2009, zaak C-347/08 (VGKK/WGV-SAV) (NIPR 2009, 285)
2010-273 Noot bij Hof van Justitie EG 25 juni 2009, zaak C-14/08 (Roda Golf) (NIPR 2010, 65)
2010-274 Noot bij Hof van Justitie EG 2 mei 2006, zaak C-341/04 (Eurofood) (NIPR 2006, 127)
2010-275 Noot bij Hoge Raad 18 december 2009, nr. 09/03464 (Demerara/Karl Heinz Haus) (NIPR 2010, 67)
2010-276 Privaatrecht Actueel: Luchtvaartleed en IPR