Inhoud 1996, aflevering 3

Rechtspraak

1996-358 Hof Amsterdam 21-09-1995
1996-359 Hof Amsterdam 14-12-1994
1996-359 Rb. Amsterdam 14-12-1994
1996-360 Hof Amsterdam 28-09-1995
1996-361 Hof Leeuwarden 20-12-1995
1996-362 Rb. Alkmaar 15-05-1996
1996-363 Rb. Alkmaar 15-05-1996
1996-364 Rb. Assen 11-06-1996
1996-365 Rb. Assen 11-06-1996
1996-366 Rb. ’s-Gravenhage 06-03-1996
1996-367 Rb. ’s-Gravenhage 01-05-1996
1996-368 Rb. ’s-Gravenhage 01-05-1996
1996-369 Rb. ’s-Gravenhage 05-06-1996
1996-370 Rb. ’s-Gravenhage 19-06-1996
1996-371 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1996
1996-372 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1996
1996-373 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1996
1996-374 Rb. ’s-Gravenhage 03-07-1996
1996-375 Rb. ’s-Gravenhage 10-07-1996
1996-376 Rb. ’s-Gravenhage 10-07-1996
1996-377 Rb. ’s-Gravenhage 24-07-1996
1996-378 Rb. ’s-Gravenhage 24-07-1996
1996-379 Rb. ’s-Gravenhage 31-07-1996
1996-380 Rb. ’s-Gravenhage 07-08-1996
1996-381 Rb. ’s-Gravenhage 07-08-1996
1996-382 Rb. ’s-Gravenhage 04-09-1996
1996-383 Rb. ’s-Gravenhage 04-09-1996
1996-384 Rb. ’s-Gravenhage 11-09-1996
1996-385 Rb. ’s-Gravenhage 18-09-1996
1996-386 Rb. ’s-Gravenhage 18-09-1996
1996-388 Rb. Zutphen 13-06-1996
1996-389 Staatssecretaris van Justitie 06-03-1996
1996-391 Hoge Raad 06-10-1995
1996-394 Hoge Raad 14-06-1996
1996-395 Hoge Raad 13-09-1996
1996-396 Hof Amsterdam 11-01-1996
1996-397 Hof Arnhem 07-05-1996
1996-398 Hof Arnhem 21-05-1996
1996-400 Hof ’s-Gravenhage 23-05-1995
1996-401 Hof ’s-Gravenhage 17-10-1995
1996-402 Hof ’s-Gravenhage 19-12-1995
1996-403 Hof ’s-Gravenhage 23-01-1996
1996-404 Hof Leeuwarden 05-06-1996
1996-405 Rb. Amsterdam 15-05-1996
1996-406 Rb. Amsterdam 29-05-1996
1996-407 Rb. Arnhem 07-09-1995
1996-408 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 22-05-1995
1996-409 Rb. Maastricht 11-07-1996
1996-410 Rb. Rotterdam 12-10-1995
1996-411 Rb. Rotterdam 08-02-1996
1996-412 Rb. Rotterdam 29-02-1996
1996-413 Rb. Rotterdam 29-02-1996
1996-414 Rb. Rotterdam 09-05-1996
1996-415 Rb. Rotterdam 23-05-1996
1996-416 Rb. Rotterdam 20-06-1996
1996-417 Rb. Rotterdam 20-06-1996
1996-418 Rb. Rotterdam 27-06-1996
1996-423 Hoge Raad 31-05-1996
1996-425 Hof Amsterdam 30-03-1995
1996-426 Hof Amsterdam 01-06-1995
1996-427 Hof Arnhem 27-02-1996
1996-428 Hof ’s-Gravenhage 28-02-1995
1996-429 Hof ’s-Gravenhage 19-12-1995
1996-431 Hof ’s-Hertogenbosch 10-07-1996
1996-432 Pres.Rb. Amsterdam 09-11-1995
1996-433 Rb. Amsterdam 06-12-1995
1996-434 Rb. Amsterdam 13-03-1996
1996-435 Rb. Amsterdam 24-04-1996
1996-436 Rb. Arnhem 29-02-1996
1996-437 Rb. Arnhem 23-05-1996
1996-438 Rb. Haarlem 17-09-1996
1996-439 Rb. Leeuwarden 28-06-1995
1996-441 Rb. Rotterdam 19-10-1995
1996-442 Rb. Rotterdam 04-01-1996
1996-443 Rb. Rotterdam 15-02-1996
1996-444 Rb. Rotterdam 22-02-1996
1996-445 Pres.Rb. Rotterdam 08-03-1996
1996-446 Rb. Rotterdam 18-04-1996
1996-447 Rb. Rotterdam 20-06-1996
1996-448 Pres.Rb. Rotterdam 25-07-1996

Literatuur

1996-449 Internationaal Privaatrecht
1996-450 Internationaal Privaatrecht
1996-451 De toepassing van een surrogaatrecht (Rb. Alkmaar 14 maart 1985, NIPR 1985 nr. 365B)
1996-452 Waar mogelijk en zoveel mogelijk: analoge toepassing van ipr in interregionale gevallen (Rb. 's-Gravenhage 8 december 1992, NIPR 1993 nr. 92)
1996-453 `Derde staten' in het verdragenrecht en in het ipr (Rb. Maastricht 29 juli 1993, NIPR 1994 nr. 109)
1996-454 Schijnwettiging en de lex rectae rationis
1996-455 Erkenning buitenlands huwelijk en terugwerkende kracht erkenningsregime (Rb. Amsterdam 13 april 1993, NIPR 1995 nr. 211)
1996-456 Versteinerung in het Haags Huwelijksgevolgenverdrag en het commune conflictenrecht (Rb. Almelo 18 januari 1995, NIPR 1995 nr. 210)
1996-457 Voorontwerp van verdrag inzake de bescherming van kinderen
1996-458 Kinderbescherming op een kruispunt van verdragen (Pres.Rb. 's-Gravenhage 13 januari 1995, NIPR 1995 nr. 221)
1996-459 De bevoegdheid van de Nederlandse echtscheidingsrechter tot het treffen van een gezagsvoorziening krachtens art. 4 lid 1 Haags Kinderbeschermingsverdrag (Rb. 's-Gravenhage 11 mei 1994, NIPR 1994 nr. 385a)
1996-460 Estate planning door middel van trust en testament (Rb. 's-Gravenhage 11 maart 1992, NIPR 1992 nr. 328)
1996-461 The Hague Marriage Convention - a Sleeping Beauty?
1996-462 Exécution d'un jugement par défaut étranger (Hoge Raad 20 mei 1993, NIPR 1994 nr. 356)
1996-463 Alimentatie
1996-464 Rechtskeuze staande huwelijk en het Haagse Huwelijksvermogensverdrag 1978 (Rb. 's-Gravenhage 22 juli 1988, NIPR 1988 nr. 500)
1996-465 Noot bij Hoge Raad 26 januari 1996 nr. 8713; NIPR 1996 nr. 179
1996-466 Kinderen tussen Porirua en Roermond (Hof 's-Gravenhage 31 maart 1995, NIPR 1995 nr. 333)
1996-467 Vollstreckung ausländischer Unterhalsurteile (Hof Amsterdam 25 maart 1993, NIPR 1993 nr. 404)
1996-468 Enkele opmerkingen over de werking van mensenrechten en van de openbare orde in verband met het Erfrechtverdrag (Hof 's-Hertogenbosch 5 maart 1991, NIPR 1991 nr. 402)
1996-469 Régimes matrimoniaux - Banc d'essai de la codification internationale du droit international privé
1996-470 Kinderontvoering naar Indonesië (Rb. 's-Gravenhage 10 mei 1995, NIPR 1995 nr. 353)
1996-471 Meervoudige nationaliteit bij naturalisatie - Commentaar op de ontwerp- afstandseis
1996-472 noot bij Rb. Zwolle 1.11.1995; NIPR 1996 nr. 144
1996-473 UNCITRAL convention on independent guarantees and stand-by letters of credit
1996-474 De verjaring van vorderingen uit internationale koopovereenkomsten
1996-475 Gaat het grensoverschrijdend verbod in kort geding over de schreef?
1996-476 Het Balenpers-arrest en de eenvormige uitleg van artikel 4(5) EVO (Hoge Raad 25 september 1992, NIPR 1993 nr. 105)
1996-477 Zo tempora, zo mores (Hof Amsterdam 11 april 1991, NIPR 1991 nr. 389)
1996-478 Lezing Wet IPR Zee- en binnenvaartrecht
1996-479 Wetsvoorstellen conflictenrecht corporaties en formeel buitenlandse vennootschappen
1996-480 Boekbespreking R.C. van Dongen,Identificatie in het rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwingen over `Piercing the corporate veil' in het interne en internationaal privaatrecht van Nederland, Duitsland, Zwitserland, New York en Texas", 1995; NIPR 1995 nr. 451
1996-481 Cross-Border Mergers: A Private International Law Approach
1996-482 Oprichting van een Nederlandse vennootschap, inbreng in natura en ipr in de notariële praktijk
1996-483 Tenuitvoerlegging via het EEX en betekening aan vreemde staten (Hof 's-Gravenhage 12 augustus 1993, NIPR 1994 nr. 155)
1996-484 Het Verdrag betreffende insolventieprocedures
1996-485 De rechtsmacht van de Nederlandse rechter in arbeidsgeschillen (Pres.Rb. Arnhem 11 januari 1994, NIPR 1995 nr. 235, Ktg. Wageningen 5 oktober 1994, NIPR 1995 nr. 243)
1996-486 Punitive Damages and the Recognition of Judgments
1996-487 De directe werking van TRIPS
1996-488 Het ontwerp EU-Faillissementsverdrag
1996-489 Forumkeuze in cognossement: de semipermeabele grenzen van EEX en EVEX (Rb. Rotterdam 2 september 1994, NIPR 1995 nr. 290)
1996-490 Artikel 5 sub 1 EEG-Bevoegdheids- en Executieverdrag en pluraliteit van verbintenissen
1996-491 Artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag: aanleiding tot wijziging van de bestaande rechtspraktijk in IE zaken?
1996-492 Artikel 50 lid 6 TRIPS-Verdrag in de praktijk
1996-493 Het Verdrag van Londen (1968): een halfdode letter (Rb. Amsterdam 31 oktober 1990, NIPR 1991 nr. 222)
1996-494 Kort geding en TRIPS-Verdrag (Verslag CIER seminar 13 december 1995)
1996-495 De processuele behandeling van het conflictenrecht
1996-496 Supranationaal procesrecht - Spoorboekje van het Nederlands internationaal burgerlijk procesrecht
1996-497 De Nederlandse rechtspraak na Effer/Kantner (Rb. 's-Hertogenbosch 13 maart 1992, NIPR 1992 nr. 269)
1996-498 De rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij inkomend zeevervoer - Het nieuwe art. 629 Rv en de (on)geldigheid van forumkeuzebedingen in cognossementen
1996-499 Kort geding en TRIPS-verdrag
1996-500 Pleidooi voor een crediteursforum bij (internationale) geldschulden (Rb. Middelburg 7 december 1994, NIPR 1995 nr. 425)
1996-501 Betekening binnen de Europese Unie (Hof Arnhem 24 januari 1995, NIPR 1995 nr. 410)
1996-502 Cessie ter incasso onder het EEX - een vriendschappelijke noot (Pres.Rb. Rotterdam 16 maart 1993, NIPR 1993 nr. 310)
1996-503 Boekbespreking R.Ch. Verschuur,Vrij verkeer van vonnissen. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland", 1995; NIPR 1995 nr. 323
1996-504 Overzicht der Nederlandse Rechtspraak. Internationaal Privaatrecht, Rechtsmacht 1990-1994/1995 - EEG Bevoegdheids-en Executieverdrag
1996-505 Oproepingsperikelen in erkenningsperspectief; artikel 27, lid 2 EEX en het Haags Betekeningsverdrag in de verhouding tussen Nederland en Duitsland (Hof Arnhem 24 januari 1995, NIPR 1995 nr. 410)
1996-506 Hoe `provisional' is het Nederlandse kort geding?