Inhoud 1997, aflevering 1

Rechtspraak

1997-68 Hoge Raad 13-12-1996
1997-69 Hoge Raad 10-01-1997
1997-70 Hoge Raad 21-02-1997
1997-71 Hof ’s-Hertogenbosch 18-07-1996
1997-72 Hof ’s-Hertogenbosch 02-10-1996
1997-73 Hof ’s-Hertogenbosch 09-10-1996
1997-74 Hof ’s-Hertogenbosch 30-10-1996
1997-75 Hof ’s-Hertogenbosch 20-12-1996
1997-76 Rb. Alkmaar 17-10-1996
1997-77 Rb. Alkmaar 05-12-1996
1997-78 Rb. ’s-Gravenhage 25-09-1996
1997-79 Rb. ’s-Gravenhage 02-10-1996
1997-80 Rb. ’s-Gravenhage 02-10-1996
1997-81 Rb. ’s-Gravenhage 09-10-1996
1997-82 Rb. ’s-Gravenhage 15-10-1996
1997-83 Rb. ’s-Gravenhage 16-10-1996
1997-84 Rb. ’s-Gravenhage 13-11-1996
1997-85 Rb. ’s-Gravenhage 20-11-1996
1997-86 Rb. ’s-Gravenhage 27-11-1996
1997-87 Rb. ’s-Gravenhage 11-12-1996
1997-88 Rb. Rotterdam 20-02-1995
1997-89 Rb. Utrecht 13-11-1996
1997-90 Pres.Rb. Zwolle zp Lelystad 16-04-1996
1997-91 Centrale Raad van Beroep 01-05-1996
1997-92 Hof Amsterdam 12-10-1995
1997-93 Hof Amsterdam 06-07-1996
1997-94 Hof ’s-Gravenhage 07-12-1995
1997-95 Hof ’s-Hertogenbosch 24-06-1996
1997-96 Hof ’s-Hertogenbosch 30-09-1996
1997-97 Hof ’s-Hertogenbosch 04-11-1996
1997-98 Hof ’s-Hertogenbosch 16-12-1996
1997-99 Rb. Arnhem 25-04-1996
1997-100 Pres.Rb. Assen 02-04-1996
1997-101 Pres.Rb. Breda 18-02-1994
1997-102 Rb. ’s-Gravenhage 13-12-1995
1997-103 Rb. ’s-Gravenhage 28-02-1996
1997-104 Rb. ’s-Hertogenbosch 22-11-1996
1997-105 Rb. Rotterdam 04-04-1996
1997-106 Rb. Rotterdam 04-04-1996
1997-107 Rb. Rotterdam 12-09-1996
1997-108 Rb. Rotterdam 10-10-1996
1997-109 Rb. Rotterdam 17-10-1996
1997-110 Rb. Zutphen 18-07-1996
1997-111 Gerecht in Eerste Aanleg Nederlandse Antillen zp. Curaçao 30-11-1994
1997-112 Hof van Justitie EG 26-09-1996
1997-113 Hof van Justitie EG 10-10-1996
1997-114 Hof van Justitie EG 09-01-1997
1997-115 Hof van Justitie EG 20-02-1997
1997-116 Hoge Raad 31-05-1996
1997-117 Hoge Raad 11-10-1996
1997-118 Hoge Raad 20-12-1996
1997-119 Hof Amsterdam 14-12-1995
1997-120 Hof Amsterdam 24-10-1996
1997-121 Hof ’s-Gravenhage 20-06-1995
1997-122 Hof ’s-Hertogenbosch 30-10-1996
1997-123 Hof ’s-Hertogenbosch 19-11-1996
1997-124 Rb. Assen 24-12-1996
1997-125 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 22-12-1994
1997-126 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 03-05-1995
1997-127 Rb. ’s-Gravenhage 27-12-1995
1997-128 Rb. ’s-Gravenhage 14-02-1996
1997-129 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 16-09-1996
1997-130 Rb. ’s-Gravenhage 02-10-1996
1997-131 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 30-10-1996
1997-132 Rb. ’s-Gravenhage 29-01-1997
1997-133 Rb. Middelburg 11-09-1996
1997-134 Rb. Middelburg 16-10-1996
1997-135 Pres.Rb. Rotterdam 28-10-1994
1997-136 Rb. Rotterdam 24-02-1995
1997-137 Rb. Rotterdam 03-03-1995
1997-138 Pres.Rb. Rotterdam 04-06-1996
1997-139 Rb. Rotterdam 18-07-1996
1997-140 Rb. Rotterdam 18-07-1996
1997-141 Rb. Rotterdam 05-09-1996
1997-142 Rb. Utrecht 06-12-1995
1997-143 Pres.Rb. Zwolle 17-10-1996

Literatuur

1997-144 Internationaal privaatrecht
1997-145 De weg naar een Europees familierecht
1997-146 Is anders scheiden ook behoorlijk scheiden?
1997-147 Boekbespreking L.Th.L.G. Pellis, `Alimentatie' Praktijkreeks IPR, deel 6, 1996
1997-148 De instemming van de vrouw met de verstoting - Kanttekeningen bij het voorstel tot wijziging van artikel 3 WCE
1997-149 De lange schaduw van het schijnhuwelijk
1997-150 De inschrijving van buitenlandse akten in 's-Gravenhage en de gevolgen voor de GBA
1997-151 De verbetering van een Nederlandse geboorteakte op grond van een verklaring onder eed of belofte
1997-152 Bijstandsverhaal en het Haagse Verdrag inzake de toepasselijke wet op alimentatieverplichtingen van 1973 - Kanttekeningen bij Rb. Arnhem 8 augustus 1995, NIPR 1995, 496; Prg. 1995, 4364; NJ 1996, 340, m.nt. Th.M. de Boer
1997-153 Het nieuwe Nederlandse internationale erfrecht
1997-154 Het labyrintische IPR inzake ouderlijk gezag en kinderbescherming
1997-155 Zetelverplaatsing van rechtspersonen - Privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten
1997-156 Het grenzeloze IE?
1997-157 Boekbespreking R.I.V.F. Bertrams, Bank Guarantees in International Trade, 2e herz. dr., 1996
1997-158 Internet, consument en IPR: een verkenning
1997-159 De voor- en nadelen van een Ferrari
1997-160 Aansprakelijkheidskwesties en andere uitdagingen van het Internet aan de nationale rechtsorde
1997-161 Boekbespreking K. Boele-Woelki, Principles en IPR. Enkele beschouwingen over de toepassing van de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract law op internationale overeenkomsten, 1995; NIPR 1995, 579
1997-162 Overzicht der Nederlandse Rechtspraak. Internationaal Privaatrecht: Vervoerrecht 1990-1994/1995
1997-163 Het effect van de UNIDROIT Convention on international financial leasing in Nederland
1997-164 Boekbespreking G. Betlem, Civil liability for transfrontier pollution. Dutch environmental tort law in international cases in the light of community law, diss. Universiteit Utrecht, 1993
1997-165 De curator, de werknemer, zijn internationale dienstbetrekking en haar beëindiging
1997-166 Ongelijkheidscompensatie bij grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten
1997-167 Verstrekking van zekerheden aan internationale syndicaten
1997-168 Is de `marktregel' nodig?
1997-169 Een Insolventieverdrag voor de lid-staten van de Europese Unie?
1997-170 Handhaving van industriële eigendomsrechten vanuit internationaal perspectief
1997-171 Conflictenrecht en buitenlands recht in kort geding
1997-172 Supranationaal procesrecht
1997-173 Hoe unitair is een Europees octrooi?
1997-174 Developments in merchant shipping law in the former USSR and their applicability with regard to the 1969 USSR-The Netherlands Treaty on Merchant Shipping: A Note
1997-175 De positie van de curator in grensoverschrijdende faillissementen
1997-176 Internationale zaakwaarneming voor stinkende benzine
1997-177 Boekbespreking J.M. Hebly, Verkrijging van getuigenbewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken, diss. RU Leiden, 1994; NIPR 1995, 317