Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. Daarnaast bevat NIPR een documentaire component die de abonnee informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

NIPR Online is tevens te raadplegen in Legal Intelligence en Rechtsorde. Toegang tot NIPR Online via Legal Intelligence en /of Rechtsorde kan worden aangevraagd door een e-mail met uw verzoek te sturen aan press@asser.nl. U dient zowel een abonnement op NIPR Online te hebben als op één van de (of beide) zoekmachines.

Open access artikel uit 2023, aflevering 1:
2023-2 Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden: de ‘hyperlink-jurisdictieclausule’ nader bezien. HvJ EU 24 november 2022, ECLI:EU:C:2022:923, NIPR 2022-549 (Tilman/Unilever)
  Auteurs: Attaïbi, A., Bosman, M.A.G.

Inhoud 2023, aflevering 2

Rechtspraak

2023-427 Rb. Zeeland-West-Brabant 19-10-2022
2023-428 Rb. Rotterdam 21-10-2022
2023-429 Rb. Noord-Holland 16-11-2022
2023-430 Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2022
2023-431 Rb. Zeeland-West-Brabant 16-12-2022
2023-432 Rb. Den Haag 09-09-2022
2023-433 Rb. Rotterdam 21-09-2022
2023-434 Rb. Gelderland 31-08-2022
2023-435 Rb. Amsterdam 09-11-2022
2023-436 Rb. Rotterdam 05-10-2022
2023-437 Rb. Noord-Holland 26-10-2022
2023-438 Rb. Amsterdam 15-09-2022
2023-439 Hof Den Haag 26-10-2022
2023-441 Rb. Zeeland-West-Brabant 26-08-2022
2023-442 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-12-2022
2023-445 Rb. Gelderland 06-12-2022
2023-446 Parket bij de Hoge Raad 10-02-2023
2023-447 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2023
2023-448 Hof 's-Hertogenbosch 02-03-2023
2023-449 Hof Den Haag 05-04-2023
2023-450 Rb. Rotterdam 31-03-2023
2023-451 Rb. Gelderland 03-08-2022
2023-452 Rb. Gelderland 29-03-2023
2023-453 Rb. Amsterdam 05-04-2023
2023-468 Parket bij de Hoge Raad 17-03-2023
2023-472 Rb. Den Haag 29-03-2023
2023-474 Rb. Amsterdam 29-03-2023
2023-484 Hof van Justitie EU 30-03-2023
2023-485 Hof van Justitie EU 20-04-2023
2023-496 Hoge Raad 17-03-2023
2023-511 Hof van Justitie EU 27-04-2023