Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2018, aflevering 1

Artikelen

2018-108 Derivatives in a cross-border context: a conflict-of-laws analysis
2018-109 Private international law and finance
2018-114 Private international law and finance: nothing special?
2018-115 Proprietary aspects of assignments of claims in private international law
2018-116 The standardisation of conflicts of laws rules for intermediated securities within the EU: Holy Grail or red herring?
2018-117 Blockchain and intermediated securities

Rechtspraak

2018-1 Hof van Justitie EU 12-05-2016
2018-2 Hof van Justitie EU 20-12-2017
2018-3 Hoge Raad 12-01-2018
2018-4 Hoge Raad 19-01-2018
2018-5 Hof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2017
2018-6 Hof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2017
2018-7 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2017
2018-8 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2017
2018-9 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-10-2017
2018-10 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-11-2017
2018-11 Hof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2018
2018-12 Hof Den Haag 18-10-2017
2018-13 Hof Den Haag 18-10-2017
2018-14 Hof Den Haag 15-11-2017
2018-15 Hof Den Haag 06-12-2017
2018-16 Hof Den Haag 13-12-2017
2018-17 Hof Den Haag 20-12-2017
2018-18 Hof Den Haag 10-01-2018
2018-19 Hof Den Haag 15-02-2018
2018-20 Hof ’s-Hertogenbosch 26-10-2017
2018-21 Hof ’s-Hertogenbosch 09-11-2017
2018-22 Hof ’s-Hertogenbosch 21-12-2017
2018-23 Rb. Amsterdam 27-09-2017
2018-24 Rb. Amsterdam 25-10-2017
2018-25 Rb. Amsterdam 01-11-2017
2018-26 Rb. Den Haag 11-10-2017
2018-27 Rb. Den Haag 18-10-2017
2018-28 Rb. Den Haag 18-10-2017
2018-29 Rb. Den Haag 27-10-2017
2018-30 Rb. Den Haag 09-11-2017
2018-31 Rb. Den Haag 07-12-2017
2018-32 Rb. Den Haag 22-12-2017
2018-33 Rb. Gelderland 04-10-2017
2018-34 Rb. Gelderland 15-11-2017
2018-35 Rb. Gelderland 27-11-2017
2018-36 Rb. Gelderland 12-12-2017
2018-37 Rb. Limburg 01-12-2017
2018-38 Rb. Limburg 20-12-2017
2018-39 Rb. Noord-Holland 22-02-2017
2018-40 Rb. Noord-Holland 21-06-2017
2018-41 Rb. Noord-Holland 29-06-2017
2018-42 Rb. Noord-Holland 15-11-2017
2018-43 Rb. Noord-Holland 13-12-2017
2018-44 Rb. Zeeland-West-Brabant 27-10-2017
2018-45 Rb. Zeeland-West-Brabant 29-11-2017
2018-46 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-10-2017
2018-47 Rb. Den Haag 25-10-2017
2018-48 Rb. Den Haag 25-10-2017
2018-49 Rb. Oost-Brabant 04-12-2017
2018-50 Rb. Rotterdam 20-09-2017
2018-51 Rb. Rotterdam 01-11-2017
2018-52 Rb. Rotterdam 15-11-2017
2018-53 Hof van Justitie EU 17-10-2017
2018-54 Hof van Justitie EU 19-10-2017
2018-55 Hof van Justitie EU 09-11-2017
2018-56 Hof van Justitie EU 14-12-2017
2018-57 Hof van Justitie EU 20-12-2017
2018-58 Hof van Justitie EU 20-12-2017
2018-59 Hoge Raad 24-11-2017
2018-60 Hoge Raad 01-12-2017
2018-61 Hoge Raad 08-12-2017
2018-62 Hoge Raad 08-12-2017
2018-63 Hof Amsterdam 18-07-2017
2018-64 Hof Amsterdam 14-11-2017
2018-65 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2018
2018-66 Hof Den Haag 28-11-2017
2018-67 Hof Den Haag 19-12-2017
2018-68 Hof Den Haag 21-12-2017
2018-69 Hof Den Haag 16-01-2018
2018-70 Hof ’s-Hertogenbosch 26-10-2017
2018-71 Hof ’s-Hertogenbosch 31-10-2017
2018-72 Hof ’s-Hertogenbosch 05-12-2017
2018-73 Hof ’s-Hertogenbosch 09-01-2018
2018-74 Rb. Amsterdam 08-09-2017
2018-75 Rb. Amsterdam 13-09-2017
2018-76 Rb. Amsterdam 20-10-2017
2018-77 Rb. Amsterdam 01-11-2017
2018-78 Rb. Amsterdam 08-11-2017
2018-79 Rb. Amsterdam 29-11-2017
2018-80 Rb. Amsterdam 05-01-2018
2018-81 Rb. Den Haag 18-10-2017
2018-82 Rb. Den Haag 01-11-2017
2018-83 Rb. Den Haag 06-12-2017
2018-84 Rb. Gelderland 15-11-2017
2018-85 Rb. Limburg 18-10-2017
2018-86 Rb. Midden-Nederland 25-10-2017
2018-87 Rb. Midden-Nederland 20-12-2017
2018-88 Rb. Noord-Holland 17-10-2017
2018-89 Rb. Noord-Holland 10-01-2018
2018-90 Rb. Noord-Nederland 14-11-2017
2018-91 Rb. Noord-Nederland 27-11-2017
2018-92 Rb. Oost-Brabant 15-11-2017
2018-93 Rb. Oost-Brabant 27-11-2017
2018-94 Rb. Oost-Brabant 07-12-2017
2018-95 Rb. Oost-Brabant 27-12-2017
2018-96 Rb. Oost-Brabant 28-12-2017
2018-97 Rb. Rotterdam 15-02-2017
2018-98 Rb. Rotterdam 07-06-2017
2018-99 Rb. Rotterdam 06-09-2017
2018-100 Rb. Rotterdam 25-10-2017
2018-101 Rb. Rotterdam 10-01-2018

Literatuur

2018-102 De kracht van de comparatieve benadering: de rechtvaardiging van partijautonomie in het conflictenrecht
2018-103 Wordt het een LAT-relatie of een vechtscheiding? De gevolgen van Brexit voor de familiepraktijk
2018-104 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2018-105 Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht nu en straks
2018-106 Kinderontvoering vanuit een niet-verdragsstaat: Eerst terug, dan praten?
2018-107 De Europese Erfrechtverordening. Een doorbreking van het Nederlandse goederenrecht?
2018-108 Derivatives in a cross-border context: a conflict-of-laws analysis
2018-109 Private international law and finance
2018-110 Hoe vindt de Nederlandse notaris een buitenlands testament?
2018-112 Het voorstel ter herziening van de Detacheringsrichtlijn: een tussenstand
2018-113 General Average, Legal basis and Applicable Law: The Overrated Significance of the York-Antwerp Rules (diss. Rotterdam EUR )
2018-114 Private international law and finance: nothing special?
2018-115 Proprietary aspects of assignments of claims in private international law
2018-116 The standardisation of conflicts of laws rules for intermediated securities within the EU: Holy Grail or red herring?
2018-117 Blockchain and intermediated securities
2018-118 Kwalificatie van de Peeters/Gatzen-vordering: Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU
2018-119 Het Europese Hof van Justitie over de reikwijdte van rechterlijke bevoegdheid in insolventieprocedures
2018-120 In dubio pro executione. Wanneer is een aanhangige vernietigingsprocedure reden om de exequaturverlening aan te houden ex artikel VI Verdrag van New York?
2018-121 The ECJ’s coming decision in Port of Assens v. Navigators Management Ltd; its implications
2018-122 Inroepbaarheid van een forumkeuzebeding door de bestuurders van een vennootschap: derdenwerking van een forumkeuzebeding