Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2019, aflevering 3

Artikelen

2019-392 Editorial
2019-393 In Memoriam Bert Voskuil (1929-2019)
2019-394 Private International Law in Hungary and the new Act on Private International Law
2019-396 Uitvoering van de Huwelijksvermogensrechtverordening en de Partnerschapsvermogensrechtverordening in Nederland
2019-404 Nederland locus delicti bij Arrow-declaration. Rb. Den Haag 8 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4515, NIPR 2019, 369 (Pfizer/Roche c.s.)
2019-406 De collectieve actie 2.0 in grensoverschrijdende zaken: het territoriaal ontvankelijkheidsvereiste onder de loep
2019-408 WB en notaris Bac. De Poolse notaris die op eensluidend verzoek van alle betrokkenen een erfrechtverklaring opmaakt is geen ‘gerecht’ in de zin van artikel 3 lid 2 Erfrechtverordening. Is Oberle hiermee herroepen? Hof van Justitie EU 23 mei 2019, C-658/17 (WB en notaris Bac) [NIPR 2019, 328]

Rechtspraak

2019-283 Hoge Raad 05-07-2019
2019-284 Hoge Raad 19-07-2019
2019-285 Hoge Raad 19-07-2019
2019-286 Hof Amsterdam 07-02-2017
2019-287 Hof Amsterdam 26-03-2019
2019-288 Hof Amsterdam 14-05-2019
2019-289 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
2019-290 Hof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
2019-291 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019
2019-292 Hof Den Haag 03-04-2019
2019-293 Hof Den Haag 03-04-2019
2019-294 Hof Den Haag 15-05-2019
2019-295 Hof ’s-Hertogenbosch 18-04-2019
2019-296 Rb. Den Haag 27-01-2017
2019-297 Rb. Den Haag 03-12-2018
2019-298 Rb. Den Haag 02-01-2019
2019-299 Rb. Den Haag 17-01-2019
2019-300 Rb. Den Haag 03-04-2019
2019-301 Rb. Den Haag 10-05-2019
2019-302 Rb. Limburg 18-02-2019
2019-303 Rb. Limburg 15-03-2019
2019-304 Rb. Limburg 20-06-2019
2019-305 Rb. Midden-Nederland 24-04-2019
2019-306 Rb. Noord-Holland 01-05-2019
2019-307 Rb. Noord-Holland 22-05-2019
2019-308 Rb. Noord-Holland 29-05-2019
2019-309 Rb. Noord-Holland 12-06-2019
2019-310 Rb. Noord-Holland 19-06-2019
2019-311 Rb. Rotterdam 27-03-2019
2019-312 Raad van State 07-11-2018
2019-313 Hoge Raad 28-06-2019
2019-314 Hof Amsterdam 27-11-2018
2019-315 Hof Den Haag 30-04-2019
2019-316 Hof Den Haag 18-06-2019
2019-317 Rb. Amsterdam 05-03-2019
2019-318 Rb. Amsterdam 01-05-2019
2019-319 Rb. Amsterdam 01-05-2019
2019-320 Rb. Den Haag 17-04-2019
2019-321 Rb. Den Haag 01-05-2019
2019-322 Rb. Gelderland 27-02-2019
2019-323 Rb. Gelderland 19-04-2019
2019-324 Rb. Midden-Nederland 22-05-2019
2019-325 Rb. Midden-Nederland 22-05-2019
2019-326 Rb. Noord-Nederland 28-06-2017
2019-327 Rb. Noord-Nederland 11-03-2019
2019-328 Hof van Justitie EU 23-05-2019
2019-329 Hof van Justitie EU 06-06-2019
2019-330 Hof van Justitie EU 27-06-2019
2019-331 Hof van Justitie EU 10-07-2019
2019-332 Hof van Justitie EU 11-07-2019
2019-333 Hof van Justitie EU 29-07-2019
2019-334 Hoge Raad 10-05-2019
2019-335 Hoge Raad 17-05-2019
2019-336 Hoge Raad 07-06-2019
2019-337 Hoge Raad 14-06-2019
2019-338 Hoge Raad 28-06-2019
2019-339 Hoge Raad 19-07-2019
2019-340 Hof Amsterdam 14-08-2018
2019-341 Hof Amsterdam 28-08-2018
2019-342 Hof Amsterdam 27-11-2018
2019-343 Hof Amsterdam 18-12-2018
2019-344 Hof Amsterdam 18-12-2018
2019-345 Hof Amsterdam 28-03-2019
2019-346 Hof Amsterdam 09-04-2019
2019-347 Hof Amsterdam 07-05-2019
2019-348 Hof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2019
2019-349 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019
2019-350 Hof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
2019-351 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019
2019-352 Hof Den Haag 26-03-2019
2019-353 Hof Den Haag 30-04-2019
2019-354 Hof Den Haag 14-05-2019
2019-355 Hof Den Haag 11-06-2019
2019-356 Hof ’s-Hertogenbosch 03-01-2017
2019-357 Hof ’s-Hertogenbosch 25-10-2018
2019-358 Hof ’s-Hertogenbosch 02-04-2019
2019-359 Hof ’s-Hertogenbosch 02-04-2019
2019-360 Hof ’s-Hertogenbosch 23-04-2019
2019-361 Hof ’s-Hertogenbosch 23-04-2019
2019-362 Hof ’s-Hertogenbosch 14-05-2019
2019-363 Hof ’s-Hertogenbosch 14-05-2019
2019-364 Hof ’s-Hertogenbosch 06-06-2019
2019-365 Hof ’s-Hertogenbosch 18-06-2019
2019-366 Hof ’s-Hertogenbosch 25-06-2019
2019-367 Rb. Amsterdam 11-04-2019
2019-368 Rb. Amsterdam 09-05-2019
2019-369 Rb. Den Haag 08-05-2019
2019-370 Rb. Den Haag 08-05-2019
2019-371 Rb. Gelderland 09-04-2019
2019-372 Rb. Gelderland 16-04-2019
2019-373 Rb. Midden-Nederland 01-05-2019
2019-374 Rb. Noord-Holland 03-04-2019
2019-375 Rb. Noord-Holland 09-04-2019
2019-376 Rb. Noord-Holland 29-05-2019
2019-377 Rb. Noord-Nederland 22-05-2019
2019-378 Rb. Oost-Brabant 10-04-2019
2019-379 Rb. Oost-Brabant 15-05-2019
2019-380 Rb. Oost-Brabant 27-06-2019
2019-381 Rb. Overijssel 16-04-2019
2019-382 Rb. Rotterdam 19-09-2018
2019-383 Rb. Rotterdam 03-04-2019
2019-384 Rb. Rotterdam 10-04-2019
2019-385 Rb. Rotterdam 17-04-2019
2019-386 Rb. Rotterdam 17-04-2019
2019-387 Rb. Rotterdam 01-05-2019
2019-388 Rb. Rotterdam 02-05-2019
2019-389 Rb. Rotterdam 08-05-2019
2019-390 Rb. Rotterdam 26-06-2019

Literatuur

2019-391 De nationaliteitsrechtelijke positie van kinderen van uit Nederland afkomstige jihadstrijders
2019-392 Editorial
2019-393 In Memoriam Bert Voskuil (1929-2019)
2019-394 Private International Law in Hungary and the new Act on Private International Law
2019-395 Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige erfgenaam in internationale gevallen
2019-396 Uitvoering van de Huwelijksvermogensrechtverordening en de Partnerschapsvermogensrechtverordening in Nederland
2019-397 De verhouding tussen internationaal privaatrecht en migratierecht in verband met de waardigheid van het kind
2019-398 Forumkeuzes onder de nieuwe Huwelijksvermogensrecht Verordening
2019-399 De internationalisering van het effectenverkeer ofwel de opleving van de leer van de statutaire zetel
2019-400 Op weg van Den Haag naar Rome?
2019-401 Een bespiegeling over de exceptieclausule van art. 10:8 BW, toegespitst op de incorporatieleer
2019-402 Gevolgen van grensoverschrijdende insolventieprocedures op lopende rechtsvorderingen
2019-403 De Peeters/Gatzen-vordering in het internationaal privaatrecht; een overzicht naar aanleiding van Hof van Justitie EU 6 februari 2019, zaak C-535/17 (NK/Fortis) [NIPR 2019, 58]
2019-404 Nederland locus delicti bij Arrow-declaration. Rb. Den Haag 8 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4515, NIPR 2019, 369 (Pfizer/Roche c.s.)
2019-405 Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdpijn
2019-406 De collectieve actie 2.0 in grensoverschrijdende zaken: het territoriaal ontvankelijkheidsvereiste onder de loep
2019-407 Geen vrij verkeer van IE-vonnissen
2019-408 WB en notaris Bac. De Poolse notaris die op eensluidend verzoek van alle betrokkenen een erfrechtverklaring opmaakt is geen ‘gerecht’ in de zin van artikel 3 lid 2 Erfrechtverordening. Is Oberle hiermee herroepen? Hof van Justitie EU 23 mei 2019, C-658/17 (WB en notaris Bac) [NIPR 2019, 328]
2019-409 Supranationaal procesrecht