Achtergronden

NIPR was oorspronkelijk een repertorium in tijdschriftvorm op verdragenrecht, wetgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het Nederlandse internationaal privaatrecht. Het tijdschrift NIPR continueert de publicatie van uitspraken van Nederlandse en supranationale rechterlijke instanties over internationaal privaatrecht en het register op relevante Nederlandse literatuur en wetgeving. De uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie worden uitgebreid behandeld en geciteerd. Van de meeste uitspraken van de Nederlandse rechtbanken en hoven wordt de essentie van de behandelde zaak weergegeven met aan de zaak toegevoegde trefwoorden. In NIPR online is de complete uitspraak te vinden en op het scherm op te roepen door op het NIPR-nummer of op het ECLI-nummer te zoeken. Ook via de trefwoorden kan de uitspraak worden gevonden.