Over NIPR

Het tijdschrift NIPR biedt ruimte aan Nederlands- en Engelstalige wetenschappelijke bijdragen op het terrein van het internationaal privaatrecht, waar relevant met inbegrip van het internationaal eenvormig privaat- en procesrecht. Artikelen dienen een vernieuwend en opiniërend karakter te hebben en niet louter  beschrijvend  te zijn. In de regel zijn wetenschappelijke artikelen niet langer dan 8000 woorden (inclusief de tekst in de voetnoten). Kortere artikelen komen ook voor publicatie in aanmerking. Het NIPR publiceert voorts annotaties op het gebied van het IPR. Deze bijdragen kunnen een maximale lengte hebben van 5000 woorden.

Daarnaast kent het NIPR een rubriek voor de bespreking van in de praktijk gerezen rechtsvragen. Voor deze bijdragen geldt een maximale lengte van 3000 woorden. De rubriek buitenlands IPR is bedoeld voor informatieve bijdragen over buitenlands recht (maximaal 8000 woorden). Boekbesprekingen dienen ertoe een recent gepubliceerd boek van een toelichting en commentaar te voorzien (maximaal 3000 woorden).

Boekpresentaties worden door de auteur zelf geschreven en zetten zakelijk de inhoud van het boek of proefschrift uiteen (maximaal 1500 woorden).

Aan de auteurs wordt een pdf van de bijdrage voor eigen gebruik verstrekt. Op verzoek wordt aan de auteur een print exemplaar verstrekt van het NIPR-nummer waarin de bijdrage is verschenen.

Het T.M.C. Asser Instituut verricht ten behoeve van het NIPR stelselmatig onderzoek naar relevante gepubliceerde en ongepubliceerde informatie. Indien u echter bekend bent met een recente interessante uitspraak, dan wordt toezending daarvan zeer op prijs gesteld. Wanneer u elders heeft gepubliceerd over het Nederlandse internationaal privaatrecht zal attenderen van de redactie (bijvoorbeeld door een email aan het redactiesecretariaat) verwerking in het literatuuroverzicht bespoedigen.

Het tijdschrift NIPR verschijnt 4 x per jaar.