Achtergronden

Het NIPR was oorspronkelijk een repertorium in tijdschriftvorm op verdragenrecht, wetgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het Nederlandse internationaal privaatrecht. Het tijdschrift NIPR continueert de publicatie van uitspraken van Nederlandse en supranationale rechterlijke instanties over internationaal privaatrecht en het register op relevante Nederlandse literatuur en wetgeving. Rechterlijke beslissingen worden tegenwoordig zoveel mogelijk in de oorspronkelijke tekst opgenomen en niet meer voor een deel samengevat, zoals in het verleden het geval was. Passages die irrelevant zijn voor het internationaal privaatrecht worden weggelaten, zolang het begrip van de casus van de uitspraak daar niet onder lijdt.