Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2019, aflevering 2

Artikelen

2019-251 Editorial
2019-252 Critical analysis of recent Turkish legislation regarding the registration of foreign divorce decisions
2019-263 De rol van het ‘vervoer of expeditie’-geschil in het conflictenrecht
2019-268 EEX-Verordening en internationale contracten: recente ontwikkelingen en perspectieven
2019-272 De toepasselijkheid van de Herschikte Brussel I-Verordening bij mediation, bindend advies en arbitrage
2019-273 De plaats van het schadebrengende feit bij inbreuken op het mededingingsrecht. HvJEU 5 juli 2018, zaak C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533 (flyLAL II)
2019-275 International jurisdiction in cross-border corporate litigation
2019-276 Bij de vijftigste verjaardag van het EEX
2019-277 Het forum delicti volgens het EEX: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’
2019-278 50 jaar grensoverschrijdende tenuitvoerlegging onder de EEX-regeling: de weg naar de afschaffing van de exequaturprocedure

Rechtspraak

2019-127 Hof van Justitie EU 26-03-2019
2019-128 Hoge Raad 19-04-2019
2019-129 Hof Amsterdam 04-12-2018
2019-130 Hof Amsterdam 08-01-2019
2019-131 Hof Amsterdam 22-01-2019
2019-132 Hof Amsterdam 12-03-2019
2019-133 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
2019-134 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
2019-135 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
2019-136 Hof Den Haag 16-01-2019
2019-137 Rb. Amsterdam 28-02-2019
2019-138 Rb. Amsterdam 07-03-2019
2019-139 Rb. Den Haag 10-08-2016
2019-140 Rb. Den Haag 18-07-2018
2019-141 Rb. Den Haag 23-10-2018
2019-142 Rb. Den Haag 14-01-2019
2019-143 Rb. Den Haag 14-01-2019
2019-144 Rb. Den Haag 16-01-2019
2019-145 Rb. Den Haag 31-01-2019
2019-146 Rb. Den Haag 31-01-2019
2019-147 Rb. Den Haag 01-02-2019
2019-148 Rb. Den Haag 04-02-2019
2019-149 Rb. Den Haag 11-02-2019
2019-150 Rb. Den Haag 12-02-2019
2019-151 Rb. Den Haag 28-02-2019
2019-152 Rb. Gelderland 18-09-2018
2019-153 Rb. Gelderland 29-11-2018
2019-154 Rb. Gelderland 18-12-2018
2019-155 Rb. Gelderland 07-02-2019
2019-156 Rb. Gelderland 26-02-2019
2019-157 Rb. Noord-Holland 31-01-2018
2019-158 Rb. Noord-Holland 26-09-2018
2019-159 Rb. Noord-Holland 30-01-2019
2019-160 Rb. Noord-Holland 06-02-2019
2019-161 Rb. Noord-Holland 14-02-2019
2019-162 Rb. Noord-Holland 14-02-2019
2019-163 Rb. Noord-Holland 14-02-2019
2019-164 Rb. Oost-Brabant 09-01-2019
2019-165 Rb. Oost-Brabant 21-02-2019
2019-166 Rb. Overijssel 28-11-2018
2019-167 Rb. Rotterdam 14-08-2018
2019-168 Raad van State 16-05-2018
2019-169 Raad van State 30-01-2019
2019-170 Hof Amsterdam 03-07-2018
2019-171 Hof Amsterdam 29-01-2019
2019-172 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019
2019-173 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019
2019-174 Hof Den Haag 12-03-2019
2019-175 Rb. Amsterdam 12-02-2019
2019-176 Rb. Den Haag 10-10-2018
2019-177 Rb. Den Haag 04-02-2019
2019-178 Rb. Gelderland 05-12-2018
2019-179 Rb. Midden-Nederland 20-02-2019
2019-180 Rb. Overijssel 16-01-2019
2019-181 Rb. Rotterdam 25-01-2017
2019-182 Rb. Rotterdam 15-08-2018
2019-183 Rb. Rotterdam 17-10-2018
2019-184 Rb. Rotterdam 26-10-2018
2019-185 Rb. Rotterdam 09-01-2019
2019-186 Rb. Rotterdam 30-01-2019
2019-187 Rb. Rotterdam 30-01-2019
2019-188 Hof van Justitie EU 24-10-2018
2019-189 Hof van Justitie EU 15-11-2018
2019-190 Hof van Justitie EU 28-02-2019
2019-191 Hof van Justitie EU 11-04-2019
2019-192 Hof van Justitie EU 11-04-2019
2019-193 Hof van Justitie EU 02-05-2019
2019-194 Hof van Justitie EU 08-05-2019
2019-195 Hoge Raad 29-03-2019
2019-196 Hoge Raad 12-04-2019
2019-197 Hof Amsterdam 08-01-2019
2019-198 Hof Amsterdam 08-01-2019
2019-199 Hof Amsterdam 29-01-2019
2019-200 Hof Amsterdam 05-03-2019
2019-201 Hof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
2019-202 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
2019-203 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019
2019-204 Hof Den Haag 13-11-2018
2019-205 Hof Den Haag 29-01-2019
2019-206 Hof Den Haag 19-02-2019
2019-207 Hof Den Haag 19-02-2019
2019-208 Hof ’s-Hertogenbosch 25-04-2017
2019-209 Hof ’s-Hertogenbosch 17-07-2018
2019-210 Hof ’s-Hertogenbosch 15-01-2019
2019-211 Hof ’s-Hertogenbosch 24-01-2019
2019-212 Hof ’s-Hertogenbosch 12-02-2019
2019-213 Hof ’s-Hertogenbosch 26-03-2019
2019-214 Rb. Amsterdam 01-02-2019
2019-215 Rb. Amsterdam 06-03-2019
2019-216 Rb. Den Haag 18-09-2018
2019-217 Rb. Den Haag 10-10-2018
2019-218 Rb. Den Haag 02-11-2018
2019-219 Rb. Den Haag 19-11-2018
2019-220 Rb. Den Haag 23-01-2019
2019-221 Rb. Den Haag 05-02-2019
2019-222 Rb. Den Haag 06-02-2019
2019-223 Rb. Den Haag 01-03-2019
2019-224 Rb. Den Haag 27-03-2019
2019-225 Rb. Gelderland 19-10-2018
2019-226 Rb. Midden-Nederland 23-05-2018
2019-227 Rb. Midden-Nederland 23-01-2019
2019-228 Rb. Midden-Nederland 30-01-2019
2019-229 Rb. Noord-Holland 17-10-2018
2019-230 Rb. Noord-Holland 21-11-2018
2019-231 Rb. Noord-Holland 09-01-2019
2019-232 Rb. Noord-Holland 09-01-2019
2019-233 Rb. Oost-Brabant 31-01-2019
2019-234 Rb. Overijssel 15-08-2018
2019-235 Rb. Overijssel 15-08-2018
2019-236 Rb. Overijssel 03-10-2018
2019-237 Rb. Overijssel 07-11-2018
2019-238 Rb. Rotterdam 27-11-2018
2019-239 Rb. Rotterdam 03-12-2018
2019-240 Rb. Rotterdam 06-12-2018
2019-241 Rb. Rotterdam 24-01-2019
2019-242 Rb. Rotterdam 06-02-2019
2019-243 Rb. Rotterdam 06-02-2019
2019-244 Rb. Rotterdam 13-02-2019
2019-245 Rb. Rotterdam 13-03-2019
2019-246 Rb. Rotterdam 19-03-2019
2019-247 Rb. Zeeland-West-Brabant 14-02-2019

Literatuur

2019-248 (1) Reactie op ‘Eigendom van offshore windparken’ van mr. F.J. Vonck en R. Bos LL.B. in WPNR 2018/7212 (2) Naschrift
2019-249 Over de toepassing van buitenlands recht in het Nederlandse burgerlijk (proces)recht
2019-250 Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht
2019-251 Editorial
2019-252 Critical analysis of recent Turkish legislation regarding the registration of foreign divorce decisions
2019-253 Herziening Brussel II-bis is in zicht!
2019-254 De forumkeuze in internationale echtscheidingen
2019-255 De rol van de Nederlandse rechter bij de ontbinding van informele religieuze huwelijken
2019-256 The German and Dutch Intercountry Adoption Systems: Weaknesses That Facilitate the Trafficking in Children for the Purpose of Adoption
2019-257 Handleiding voor de toepassing van de Verordening huwelijksvermogensstelsels in Nederland
2019-258 Buitenlandse erfenis en de Nederlandse gemeenschap van goederen. Een overzicht naar aanleiding van de Hoge Raad uitspraak van 21 december 2018 (NIPR 2019, 5)
2019-259 Doelmatigheid en coherentie in het zeerecht
2019-260 Waardepapier en windparken
2019-261 De bestuurdersaansprakelijkheid van in het buitenland gevestigde indirecte bestuurders
2019-262 De Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen en (indirecte) bestuurdersaansprakelijkheid. Reactie naar aanleiding van S.M. van den Braak, ‘Het internationaal privaatrecht inzake bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en de rechtspersoon-bestuurder’ (TvI 2018/27)
2019-263 De rol van het ‘vervoer of expeditie’-geschil in het conflictenrecht
2019-264 De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen: wel of geen voorrangsregel in de betekenis van artikel 9 Rome I?
2019-265 Het toepasselijk arbeidsrecht op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport – een stand van zaken
2019-266 Internationaal kiezen of delen? De legitieme ook de crux van het internationale erfrecht
2019-267 Bevoegde rechter en toepasselijk recht bij de actio pauliana
2019-268 EEX-Verordening en internationale contracten: recente ontwikkelingen en perspectieven
2019-269 Een (voorlopig) getuigenverhoor van een in Nederland verblijvend persoon die hier niet woonachtig is … en waarom dit mogelijk niet werkt
2019-270 Algemene voorwaarden in internationale verhoudingen: over forumkeuze en Brexit
2019-271 Het Verdrag van Singapore: een uitkomst voor vaststellingsovereenkomsten voortvloeiende uit mediation?
2019-272 De toepasselijkheid van de Herschikte Brussel I-Verordening bij mediation, bindend advies en arbitrage
2019-273 De plaats van het schadebrengende feit bij inbreuken op het mededingingsrecht. HvJEU 5 juli 2018, zaak C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533 (flyLAL II)
2019-274 Enkele kritische gedachten over het forum arresti
2019-275 International jurisdiction in cross-border corporate litigation
2019-276 Bij de vijftigste verjaardag van het EEX
2019-277 Het forum delicti volgens het EEX: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’
2019-278 50 jaar grensoverschrijdende tenuitvoerlegging onder de EEX-regeling: de weg naar de afschaffing van de exequaturprocedure